French English NederlandsItalian
meer informatie op onze Engelse afdeling
Catholic Sexuality and Sexual Morality

Het lichaam is heilig

Dit is een Katholieke site die handelt over seksualiteit

This sculpture does not present a pornographic scene, but a young couple in love with each other - "Eternal Springtime" by Auguste Rodin

Dit beeldhouwwerk toont geen pornografisch tafereel maar een jong stel dat op elkaar verliefd is.
‘Eeuwige lente’ door by Auguste Rodin

"Hoe mooi zijn je voeten . . .
o dochter van de prins!
Je dijen buigen sierlijk
als een sieraad van juwelen,
het werk van een meesterhand.
Je navel is een uitgeholde kom
gevuld met wijn,
je buik een hoop tarwe
omgeven met lelies.
Je twee borsten springen als jonge herten,
een tweeling gazellen.
Je nekt rijst hoog als een ivoren toren,
je ogen glanzen als de wateren van Heshbon . . .
Je bent zo mooi, zo betoverend,
mijn liefje, mijn vreugde!"

uit het Oude Testament Hooglied 7,2-7Lichaam en seks

Voorheen was de Katholieke moraal besmet met een negatieve kijk op de seksualiteit.

Op deze site bieden wij een evenwichtig beeld, gedragen door de moderne katholieke theologie.

We trachten een gezonde balans te bewaren, en vermijden de extreme inzichten van vroeger en nu.


Tegen ongebreidelde LOSBANDIGHEID -
zeggen wij: NEE!

De opvatting van de hedendaagse Katholieke theologie –
Wij zeggen daarop: JA!-

Sex is sacred because it is created by God and sanctified by our rebirth in Christ.

Seks helpt ons om zelf te groeien en banden van liefde te scheppen.

Seks is alleen zondig als we onszelf of anderen schaden.
Moderne theologie

Traditionele denkbeelden -
DIE ZIJN NIET JUIST!

* "Plezier tijdens de gemeenschap is drager van de erfzonde."
St. Augustinus
*"Maagdelijkheid is iets uit het Paradijs. Het huwelijk begon na de zondeval."
St. Jeronimus

*"Elke vorm van seks die niet rechtstreeks gericht is op conceptie is zondig. "
* "Het gebruik van voorbehoedsmiddelen, masturbatie en homoseksuele daden zijn in zichzelf zondig."
Congregatie voor de Geloofsleer

Dualisme
"De geest is goed maar het lichaam is zondig." -
ONAANVAARDBAAR!

* Gnosticisme

* Gnosticisme

* De Katharen

* Jansenisme

       

"Het lichaam is niet aan overspel toegewijd;
maar aan de Heer
en de Heer aan het lichaam . . .

Een man die gemeenschap heeft met een prostituée
is één lichaam met haar,
omdat de twee, zoals de Schrift zegt,
één vlees worden . . .

Houd je ver van ontucht.
Alle andere zonden worden
buiten het lichaam begaan;
maar overspel is een zonde
tegen je eigen lichaam.
Je weet dat je lichaam
een tempel van de Heilige Geest is,
van de Geest die in je woont
omdat je de Geest van God ontvangen hebt."

uit: De brief van Paulus aan de Korintiërs 6,13-19.

The ultimate purpose of sex is to cement a loving and productive bond between two persons - "The Kiss" by Auguste Rodin 1886

Het uiteindelijk doel van seks is het smeden van een liefdevolle en vruchtbare band tussen twee mensen
"De kus" door Auguste Rodin 1886

vertaling Theresia Saers

AMRUTHA, roman in het Engels
door John Wijngaards
Hoe komen wij de verouderde sexuele moraal te boven?
Het christelijk genieten van seks Veelgestelde vragen
Fantasieën Naaktheid Voorbehoedsmiddelen Schuld Homoseksualiteit Masturbatie
Nieuw focus in de Katholieke seksuele moraal/ academische bronnen


Homofilie Normaal door Ton G. M. Smits

Voorwoord

Geschiedenis

Onderzoek

Conclusies

Samenvatting

Literatuur

Genderwoorden

Teksten