French English NederlandsItalian
meer informatie op onze Engelse afdeling
Vragen over de seksualiteit die vaak worden gesteld

Vragen over de seksualiteit
die vaak worden gesteld

Deze antwoorden zijn gericht tot Rooms Katholieke gelovigen.

1. Is elke seksuele aanraking van je eigen lichaam onkuis en zondig?

Nee. ‘Masturbatie oftewel zelfbevrediging’, zoals dergelijke seksuele aanrakingen gewoonlijk genoemd worden, is niet goed als het in de plaats komt van een echte liefhebbende relatie, of wanneer we eraan verslaafd raken. Maar van een christelijk standpunt uit gezien, hoeven we niet elke vorm van masturbatie zondig te noemen. Klik hier!

2.Mogen we tijdens de gemeenschap voorbehoedmiddelen gebruiken, zoals een condoom of de pil?

De traditionele opvatting was: “Nee!" Dit is nog steeds de officiële morele leidraad van de Paus en de Congregatie voor de Geloofsleer. De meerderheid van de moraaltheologen en de gewone praktijk in de meeste diocesen staaft echter de hedendaagse visie dat een verantwoord gebruik van dergelijke voorbehoedmiddelen is toegestaan. Klik hier!

3. Verwerpt de Kerk de homoseksualiteit?

De officiële Kerk erkent vandaag de dag dat seksuele gerichtheid tussen mensen van hetzelfde geslacht net zo goed als heteroseksualiteit tussen man en vrouw een werkelijk bestaande seksuele oriëntatie is. De Paus en de Congregatie voor de Geloofsleer in Rome verbieden alle ‘homoseksuele handelingen’ als ‘intrinsiek verkeerd en ongeordend’ en derhalve zondig. De hedendaagse pastorale theologie is het hier om geldige redenen niet mee eens. Klik hier!

4. Mogen wij ingaan tegen de officiële leer van de Paus?

In lopende kwesties, die nog volop onderwerp zijn van theologische studie en bezinning, blijft het centrale leergezag vaak achter. Dan mogen katholieken, om geldige redenen, de raad opvolgen van betrouwbare geleerden en van het eigen geweten. De kwestie van de seksualiteit is een van de brandende vraagstukken die nog niet geheel zijn opgelost binnen de Katholieke Kerk.

De kwestie van de wijding van de vrouw is er een ander voorbeeld van. In deze context is het nuttig om het volgende te lezen:

5. En ‘pornografie’ dan?

Het bekijken van afbeeldingen van naakte mensen of van seksuele handelingen is niet zondig tenzij het seksualiteit verlaagt of leidt tot geweldsdaden. Het behoort tot het domein van seksuele fantasieën die vaak een rol spelen in de psychologie van de mens. Klik hier!

6. Soms voel ik me ongewild seksueel aangetrokken tot andere mensen. Dat raakt me ook lijfelijk. Wat moet ik daarmee?

Seksuele aantrekking is iets natuurlijks. Gevoelens op zich zijn niet zondig. Als dat gebeurt moet het ons niet van streek maken. Het hoort bij volledig mens zijn.

7. Waarom associëren de mensen ‘seks’ altijd met ‘zonde’?

Goede vraag! Velen van ons zijn geïndoctineerd met negatieve en moralistische oordelen over alles wat met seks te maken heeft. De ware christelijke leer is dat de seks een groot geschenk Gods is dat meer dan één functie heeft. Ook de gevoelens van seksueel genot en bevestiging zijn een gave Gods. Christenen hebben redenen te over om van seks te genieten. Klik hier!

8. Wat ik ook doe, ik blijf schuldgevoelens houden. Hoe kom ik daarvan af?

Dergelijk schuldgevoel dat maar niet wil verdwijnen is vaak het gevolg van foute indoctrinatie door ouders, leraren en biechtvaders. Je kunt van misplaatste schuldgevoelens afkomen door juiste informatie te zoeken, door geen aandacht te schenken aan de gevoelens (wat iets anders is dan ze te onderdrukken), door goede gewoonten aan te leren en jezelf te aanvaarden zoals je bent. Klik hier!

9. Onze pastoor is ouderwets. Mag ik bij de biecht mijn eigen geweten volgen?

Dat mag je niet alleen, dat moet. Je eigen geweten gaat vóór alles. Daarom hoef je in de biecht dingen waarvan je persoonlijk weet dat ze niet zondig zijn, niet te noemen, ook als je biechtvader andere opvattingen heeft. Uiteindelijk is het niet je biechtvader maar God die over je oordeelt en die je oordelen zal bij het Laatste Oordeel. Dat vraagt soms om innerlijke moed, maar het is een belangrijk principe. Het kan God niet behagen wanneer we belijden dat iets zondig is, wanneer we in geweten beseffen dat dit niet zo is.

Your advice is welcome!

Het is ook goed te weten dat er in de traditie van de Kerk een principe bestaat van de ‘opinio probabilis’. Penitenten mogen de mening volgen van betrouwbare geleerden die goede redenen hebben voor de standpunten die ze aanbieden. Een dergelijke geleerde visie wordt genoemd ‘een waarschijnlijke opinie’ , in die zin dat het een ‘redelijke opinie’ is, ‘een opinie die waar zou kunnen zijn’. De Kerk heeft altijd het principe gehuldigd dat penitenten niet de algemeen aanvaarde mening hoeven te volgen, of de meest waarschijnlijke, enz. enz. Penitenten mogen hun gewetensbeslissingen baseren op een dergelijke 'redelijke mening'.

10. Mag een christen naturist zijn?

Zeker. Naturisme gaat gewoonlijk hand in hand met hoge morele maatstaven. De vrees voor naaktheid is een overblijfsel van verouderde seksuele inzichten. Klik hier!

11. Tot wie moet ik me wenden wanneer ik andere vragen heb?

Als je naar onze webmaster schrijft, zal je vraag zeer vertrouwelijk behandeld worden. Klik hier!

John Wijngaards

vertaling Theresia Saers

AMRUTHA, roman in het Engels
door John Wijngaards
Hoe komen wij de verouderde sexuele moraal te boven?
Het christelijk genieten van seks Veelgestelde vragen
Fantasieën Naaktheid Voorbehoedsmiddelen Schuld Homoseksualiteit Masturbatie
Nieuw focus in de Katholieke seksuele moraal/ academische bronnen


Homofilie Normaal door Ton G. M. Smits

Voorwoord

Geschiedenis

Onderzoek

Conclusies

Samenvatting

Literatuur

Genderwoorden

Teksten