French English NederlandsItalian
meer informatie op onze Engelse afdeling
Homoseksualiteit

Homoseksualiteit

Vanwege het nauwe verband tussen de kwestie homoseksualiteit en de wijding van vrouwen, zullen we deze pagina in het vervolg steeds bijwerken. Houd het in de gaten!

Schriftuurlijke veroordeling van de homeseksualiteit?

Oppervlakkig gezien lijkt het alsof homoseksualiteit zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament wordt afgekeurd. Deze teksten worden dan aangehaald:

Zorgvuldige bestudering van de geïnspireerde teksten toont aan dat de schrijvers van de Schrift NIET verwijzen naar ‘homoseksualitiet’ zoals we die vandaag de dag verstaan.

In de traditie werd homoseksualiteit een ‘tegennatuurlijke zonde’ genoemd en werd zij vaak op één lijn gesteld met ‘beestachtigheid’, dwz: geslachtsgemeenschap hebben met een dier. Voor de Staat was het een misdaad waar gewoonlijk de doodstraf op stond. Opmerking: ons vernieuwd en ter zake kundig begrip leidt tot een andere evaluatie van de zogenaamde ‘traditie’.

Hoe denkt de Kerk er tegenwoordig over?

Het traditionele standpunt

Hoewel de Vatikaanse Congregatie voor de Geloofsleer haar totale veroordeling van homoseksualiteit in het verleden nu heeft verzacht, wijst zij nog steeds alle homoseksuele handelingen af als ‘intrinsiek ongeordend’ omdat ze niet kunnen leiden tot voortplanting.

De Verklaring over bepaalde kwesties betreffende de Seksuele Ethiek (1974) van de Congregatie voor de Geloofsleer betekende een verbetering ten opzichte van eerdere verklaringen omdat zij erkende:

Het Document veroordeelt echter nog steeds alle homoseksuele handelingen als ‘intrinsiek ongeordend’ en ‘door de Schrift veroordeeld als ernstige verdorvenheid’ (Paragraaf nr 8).

Het standpunt van hedendaagse theologen

Vandaag de dag beschouwen Katholieke theologen homoseksualiteit als een feitelijke, geldige variatie van menselijke seksualiteit. De moraliteit ervan dienen we net eender te beoordelen als heteroseksuele moraliteit.

Waarom deze veranderde opinie?

1. De feiten. Sociaal onderzoek heeft vastgesteld dat 5-10% van de bevolking in de meeste landen een aangeboren homoseksuele aard heeft. In het algemeen worden tegenwoordig drie ‘oorzaken’ van de homoseksualiteit aanvaard:

Maar als God, de Schepper, sommige mensen homoseksueel heeft gemaakt van nature, kunnen wij hen niet zomaar veroordelen, wat onze kijk op legitieme seksuele handelingen voor homoseksuelen ook moge zijn.

2. . De studie gaat door. Homoseksualiteit heeft altijd al bestaan, maar eerst nu realiseren we ons beter waar die vandaan komt en wat die met zich meebrengt. Hieronder citeren we wat enkele moderne theologen erover zeggen:

Tot slot:

  • De bijbelteksten werden verkeerd verstaan omdat men dacht dat ze eeuwige normen inhielden en verder gingen dan de bedoelde draagwijdte van de schrijvers.
  • Ondanks het feit dat de officiële Kerk het traditionele standpunt huldigt, is de veroordeling van alle homoseksualiteit uit het verleden nu opgegeven door de meeste theologen en pastorale voorgangers.
  • Er is een nieuwe pastorale praktijk gekomen, waarbij homoseksuelen geholpen worden hun eigen seksualiteit te aanvaarden en daarmee een levensstijl die recht doet, zowel aan hun christelijk geloof als aan hun homoseksuele oriëntatie.

John Wijngaards

vertaling Theresia Saers

AMRUTHA, roman in het Engels
door John Wijngaards
Hoe komen wij de verouderde sexuele moraal te boven?
Het christelijk genieten van seks Veelgestelde vragen
Fantasieën Naaktheid Voorbehoedsmiddelen Schuld Homoseksualiteit Masturbatie
Nieuw focus in de Katholieke seksuele moraal/ academische bronnen


Homofilie Normaal door Ton G. M. Smits

Voorwoord

Geschiedenis

Onderzoek

Conclusies

Samenvatting

Literatuur

Genderwoorden

Teksten