French English NederlandsItalian
meer informatie op onze Engelse afdeling
De christen en het genot van seks

De christen en het genot van seks

Seks maakt deel uit van onze geschapen natuur

We zijn wat we zijn, omdat we middels de evolutie door God geschapen zijn zoals we zijn. Mensen met geest en lichaam. In ons lichaam dragen we het Godsgeschenk van de seks. Dat houdt in een gevoel van heelheid dat het gevolg is van de aanraking van ons lichaam met al zijn delen, van het genieten van onze relatie met een ander mens, en dat op een heel fysieke en intieme manier, en van de mogelijkheid die het lichaam heeft om kinderen voort te brengen.

We moeten anderen liefhebben zoals we onszelf liefhebben. Als dat zo is moeten we eerst van onszelf houden en dus blij zijn met wat we zijn en elk deel van onszelf bevestigen, inclusief onze seksualiteit. We moeten onszelf aanvaarden als seksueel en ons volle seksuele potentieel verwezenlijken als liefhebbende en intelligente mensen.

Seks betekent genot

Om te begrijpen hoe genot functioneert in de seksualiteit, moeten we alweer terug naar onze geschapen natuur. Want seks en genot gaan voor ons hand in hand net zoals bij andere geschapen soorten. Gewoonlijk is het een vooruitzicht op genot dat een man en een vrouw ertoe brengt om gemeenschap te hebben en op die manier kroost te verwekken. Maar seksueel genot heeft nog andere functies. Recente studies van Bonobo apen wijst bijvoorbeeld uit dat seks voor hen deel uitmaakt van sociale relaties. Mannetjes en wijfjesapen wrijven elkaars genitaliën om bevestiging uit te drukken, heling, verzoening en de behoefte aan steun. Er is zelden interactie zonder doelbewust genitaal contact. Dit geldt nog meer voor mensen, waar seks gericht is op persoonlijk relatie en intimiteit.

Als mens zijn we heel bijzonder. We hebben een hogere intelligentie dan dieren, wat met zich meebrengt dat echt menselijk seksueel genot moet worden getemperd door de rede. Dat doen we door de seks niet louter te zoeken om zichzelf maar binnen een intieme ralatie. Het wekt echter verbazing dat wij als menselijk wezen altijd in staat zijn tot seksueel genot, terwijl de meeste dieren de seksuele impuls slechts bij tijden ervaren, namelijk alleen dan wanneer zij rijp zijn voor de voortplanting. Mannen en vrouwen ervaren elke dag van het jaar seksuele gevoelens en dat een leven lang. Het schenken en ontvangen van sksueel genot dient in de mens een ruimer doel dan alleen voortplanting.

Alle soorten van genot zijn een gave Gods. We genieten van spijs en drank, van het oefenen van ons lichaam, het luisteren naar muziek, het zien van mooie dingen, het baden van ons lichaam of enkel al wanneer we de zon onze huid laten strelen. Hoewel dergelijke activiteiten gewoonlijk een nuttig doel dienen, zoals de gezondheid, hoeven we ze niet te rechtvaardigen omwille van het nut alleen. We kunnen alle genoegens die God geeft genieten binnen hun context als activiteiten waarin we de liefde van God ervaren. Het is een prachtige gave Gods. Zo lezen we in de Heilige Schrift:

“ “Geniet van het voedsel dat je eet
en drink je wijn met een vrolijk hart
want God keurt dat goed.
Kleed jezelf in mooie kleren,
wees niet te spaarzaam met de olie op je hoofd.
Geniet van het leven met de vrouw die je liefhebt
alle dagen van je leven .
die God je op deze aarde geeft
Kohelet (Ecclesiastes) 9,7-9

Seks betekent heelheid met God

Seks is ook heilig. Seks is heilig omdat het een onderdeel is van ons hele zelf, zowel geest als lichaam, die geheiligd zijn door Christus. God sluit ons door Christus als het ware in bij zijn heelheid. Wanneer wij in een liefhebbende relatie genieten van seks, deelt God als het ware in onze vreugde, zoals God deelt in alle andere vreugd en lijden dat wij ervaren. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Wij misvormen de heelheid van God als we andere mensen geweld aandoen door een onverantwoord najagen van seksueel genot op zich.

Dit is wat de Apostel Paulus zegt in zijn eerste brief aan de Korintiërs. Bepaalde ‘nieuwe’ christenen die (terecht) hun bevrijding van de beperkingen van de Joodse Wet vierden, beweerden dat voortaan onder Christus ‘alles is toegestaan’. Ze volgden de medische visie van die tijd en zeiden “zoals de maag voedsel behoeft, zo heeft ons lichaam van tijd tot tijd seks met een prostituee nodig”. Hier is het antwoord van Paulus:

‘Mij is alles toegestaan’.
Zeker, maar niet alles is goed. Ik ben het er mee eens dat ‘alles is toegestaan’, maar ik wil nergens aan verslaafd raken.
‘Voedsel er is voor de maag en de maag is er voor het voedsel.’
-- zeker wel, en (uiteindelijk) zal God ze allebei vernietigen. Het lichaam is niet bedoeld voor ontucht maar voor de Heer (Jezus Christus) en de Heer voor het lichaam. God, die de Heer heeft opgewekt uit de dood zal door zijn macht ook ons doen verrijzen [= met lichaam en ziel].’
Beseft u niet dat ons lichaam [=in het Aramees ons ‘hele zelf’] deel uitmaakt van Christus? Mogen we dan de ledematen van Christus nemen en maken tot ledematen van een prostituee? Beseft u niet dat iemand die omgang heeft met een prostituee met haar één lichaam wordt? Staat er dan niet geschreven: ‘Die twee zullen één vlees worden’? Maar wie met de Heer verbonden is, is één geest met hem.
Houd u verre van ontucht. Alle andere zonden worden bedreven buiten het lichaam, ontucht is een zonde jegens het eigen lichaam. U weet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont, sinds u die van God hebt ontvangen.
1 Korintiërs 6,12-19

Seks betekent delen

Hoewel seks duidelijk een individuele component heeft, is het volledig genot ervan het gevolg van het delen met een ander. Seks is het absolute contact - als men de hele weg gaat. Het is een privé taal en heeft meer weg van Braille voelen met je vingertoppen dan van kijken naar gedrukte tekst. Je leest het lichaam van de ander en je schrijft het ook. Seks is zowel fictie als documentaire - seks bedenkt de beminde en beschrijft die. Het is een acte van de verbeelding. Volmaakte eenheid van lichaam en geest in de tegenwoordige tijd, dat is een van de geschenken die seks geeft. Geestelijke en fysieke gezondheid zorgen voor spiritueel welbevinden, en hoewel dit kan bestaan voor het individu op zich, brengt de gedeelde wereld van het bedrijven van de liefde ons te binnen dat ons eigen genot en dat van iemand anders een en hetzelfde kan zijn.

Mijn huid tintelt
met jouw gloed die mij raakt.
In de diepte van mijn wezen
voel ik het als de hand van God die mij,
koud, afzijdig, onaanraakbaar als ik ben
omvat.

Jouw vertrouwvolle omhelzing
zo teder en liefdevol
bevrijdt me van mijn diepgewortelde angst
niet bemind te zijn.

Het is God in jou die me kust
die een nieuwe kracht in mij losmaakt
bron van tederheid.

Jouw gezicht aan het mijne
jouw lippen op die van mij
jouw ledematen gebogen om mijn lichaam heen.

Wanneer we versmelten
en één worden
zoek ik samen met jou te delen
in het Zijn in de Liefde.

Seks bereikt de hoogste vervulling in het resultaat van een nieuwe geboorte, in kinderen die in zich de genen en het geestelijk erfgoed dragen van hun ouders. Maar deze geboorte van nieuw leven veronderstelt intimiteit en saamhorigheid.

John Wijngaards

AMRUTHA, roman in het Engels
door John Wijngaards
Hoe komen wij de verouderde sexuele moraal te boven?
Het christelijk genieten van seks Veelgestelde vragen
Fantasieën Naaktheid Voorbehoedsmiddelen Schuld Homoseksualiteit Masturbatie
Nieuw focus in de Katholieke seksuele moraal/ academische bronnen


Homofilie Normaal door Ton G. M. Smits

Voorwoord

Geschiedenis

Onderzoek

Conclusies

Samenvatting

Literatuur

Genderwoorden

Teksten