French English NederlandsItalian
meer informatie op onze Engelse afdeling
Nieuw focus in de katholieke seksuele moraal

Nieuw focus in de katholieke seksuele moraal

Academische bronnen

Op onze website, www.womenpriests.org, hebben we een aantal documenten gepubliceerd met richtlijnen over seksualiteit om katholieken te helpen. We hebben besloten dergelijke adviezen beschikbaar te maken vanwege het feit dat vele katholieken zich in deze zaken onzeker voelen en ons om raad hebben gevraagd.

In dit document bieden we een selecte lijst voor verdere lectuur, die de theologische en wetenschappelijke gronden verschaffen voor de door ons gepresenteerde standpunten.

Hiertoe aangezet door het Tweede Vatikaans Concilie hebben de katholieke moraaltheologen hun focus verlegd op drie terreinen (met veel overlapping tussen de drie):

  1. Een verschuiving weg van ontologische constructies van gender, huwelijk en seksualiteit naar de empirische ontdekking van gender, huwelijk en seksualiteit.
  2. Een verschuiving weg van het ‘Augustijnse’ dualisme naar het vieren van de schitterende gave van lichaam, gender en seks.
  3. Een verschuiving weg van een seksuële ethiek die helemaal geconcentreerd is op de wet naar een persoonsgerichte ethiek.

1. De verschuiving weg van ontologische constructies van gender, huwelijk en seksualiteit naar de empirische ontdekking van gender, huwelijk en seksualiteit.

De traditionele opvatting definieerde de ‘natuur’ van mannelijkheid en vrouwelijkheid en schreef voor wat huwelijk en seks uitmaakt. Zij berustte vaak op verouderde en onjuiste filosofische constructies. Bijbelteksten werden eerder geïnterpreteerd in het licht van dergelijke constructies dan in ‘de oorspronkelijke bedoeling’ van de teksten zelf.

Tegenwoordig richt men zich naar wat we over gender en huwelijk leren uit de wetenschappen (de evolutie, biologie, psychologie, sociologie enz.) en uit het christelijk ervaren van ‘man’ of ‘vrouw’ zijn, en van diepe christelijke liefdesrelaties. De bijbelse boodschap wordt geïnterpreteerd binnen de bedoeling en de beperkende context van iedere passage.

Hier volgt slechts een greep uit de bibliografie:

Algemeen

De experimentele dimensie

De seksualiteit van de vrouw

Homoseksualiteit

2. De verschuiving weg van het ‘Augustijnse’ dualisme naar het vieren van het schitterend geschenk van lichaam, gender en seks.

Augustinus (en anderen) hebben negatieve ideeën geïntroduceerd in de hoofdstroom van de katholieke (en de christelijke) traditie over het fysieke lichaam, seks en gemeenschap. Seks werd gezien als in zichzelf verdacht, voortkomend uit het kwaad en leidend tot het kwaad, en slechts getolereerd als ‘een noodzakelijk kwaad’ in de voortplanting.

Het focus ligt nu op het feit dat het lichaam, met al zijn seksualiteit, in zichzelf goed is. Seks speelt een wezenlijke en aangename rol in intieme menselijke relaties.

Een greep uit de bibliografie:

Het ‘Augustijnse’ seksuele dualisme

Seks en een herwaardering van de ‘lichamelijkheid’

Het christelijk genieten van seks

3. De verschuiving weg van op de wet gerichte seksuele ethiek naar persoonsgerichte ethiek.

Vroeger werd de seksuele moraal geïnterpreteerd in termen van regels en bepalingen, van wetten die God had neergelegd in natuur en openbaring.

Het nieuwe focus ziet dergelijke uiterlijke normen en idealen als gematigd door de omstandigheden en het geweten van het individu.

Een greep uit de bibliografie:

Seks in het huwelijk - het gebruik van voorbehoedsmiddelen

Intimiteit en seksuele ethiek

Seks, de persoon en de persoonlijke vervulling

Het primaat van het geweten

John Wijngaards

Het christelijke genieten van seks Vaak gestelde vragen
Fantasiën Naaktheid Voorbehoedsmiddelen Schuld Homosexualiteit Selfbevrediging