French English NederlandsItalian
meer informatie op onze Engelse afdeling

Genderwoordenlijst

in: Homofilie normaal

Een veelzijdig onderzoek. naar erkenning van homofilie

door Ton G.M. Smits, 2007

 

Verklarende woordenlijst bij het onderwerp gender. (Overgenomen uit Man of vrouw, min of meer .23)

Androgynie Verwijst naar mensen bij wie "mannelijkheid" en "vrouwelijkheid" (in uiterlijk of gedrag) in evenwicht zijn. Ook wel gebruikt voor mensen die niet eenduidig man of vrouw zijn, of voor mensen aan wie je niet kunt zien of ze man of vrouw zijn.

Butch en femme. Benamingen voor respectievelijk een mannelijke en een vrouwelijke lesbische vrouw.

Cross-gender. Tegengesteld aan de "eigen" gender. Bijvoorbeeld: cross-gender gedrag bij een vrouw betekent "mannelijk" gedrag.

Derde sekse. Oorspronkelijk een benaming voor homoseksuelen, maar tegenwoordig gebruikt voor een derde gendercategorie, naast man en vrouw. In sommige culturen wordt een derde (en vierde) sekse erkend. Bijvoorbeeld: de hijras in India.

Flipper. Iemand wiens genderidentiteit (vaker dan één keer) wisselt.

Gender Verwijst naar iemands psychologische, sociale en juridische status als man of vrouw. Wordt gebruikt ter onderscheid van het lichamelijke geslacht.

Genderdiversiteit. Slaat op de bestaande tussenruimten en mengvormen in de gender.

Genderdysforie. Gevoelens van verwarring of onbehagen als gevolg van het niet overeenstemmen van de genderidentiteit (het gevoel man of vrouw te zijn) en het lichamelijke geslacht.

Genderidentiteit. De mate waarin iemand het gevoel heeft, man en/of vrouw te zijn.

Homofiel of homoseksueel. Man of vrouw die zich aangetrokken voelt tot iemand van hetzelfde lichamelijke geslacht.

Hij/zij. Iemand met een vrouwelijk geboortegeslacht en een mannelijke of transgenderidentiteit.

Interseksuelen (of interseksen) Mensen die zijn geboren met ambigue geslachtsorganen en/of afwijkende geslachts-chromosomen

Jongensmeisje. Meisje dat zich jongensachtig voelt en/of zich zo gedraagt.

Jongensuur. Contactgroep voor mensen die als vrouw zijn geboren en zich in meerdere of mindere mate man voelen.

Lesbienne. Vrouw die zich aangetrokken voelt tot een andere vrouw.

Real life test "Proefperiode"waarin transseksuelen in de rol van het "andere " geslacht gaan leven, alvorens wordt overgegaan tot de operatieve geslachtsverandering. Tijdens deze periode wordt ook gestart met de hormoonbehandeling.

Stichting René. De stichting die streeft naar gedeeltelijke medische geslachtsaanpassing. Bestaat sinds 1996.

Tomboy. Jongensachtig meisje. (zie ook jongensmeisje)

Transformatie. Geslachtsverandering, met behulp van medische ingrepen (hormoonbehandeling en operaties).

Transgender. In de ruime betekenis van dit begrip wordt het gebruikt als parapluterm voor elk gedrag dat de voorgeschreven sekserollen overschrijdt (van travestie tot transseksualiteit en alles daar tussen).In engere zin is het een benaming voor mensen die qua identiteit tussen de seksen in staan (ook wel transgenderist).

Transgenderist. Iemand met een transgenderidentiteit. Wordt (in Nederland) ook wel gebruikt voor iemand die zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken wil bezitten (ook wel trangender).

Transseksualiteit. Een "extreme" vorm van genderdysforie, waarbij iemand het gevoel heeft te behoren tot het andere dan het lichamelijke geslacht. Veel transseksuelen ondergaan een geslachtsaanpassende behandeling.

Travestie. Verkleding als persoon van de andere sekse. Dit kan vanuit een innerlijke behoefte gebeuren, maar ook bijvoorbeeld als theatraal middel om een bepaalde rol neer te zetten.

Zelfs de gedachte dat vruchtbaarheid slechts ontstaat door versmelting van een zaadcel en een eicel behoeft correctie, omdat er vormen bestaan waarbij de eicel alleen tot volwaardige ontwikkeling komt. Daarom de volgende lijst van termen.

Hermafroditos: uit de griekse mythologie: de tweeslachtige godheid, zoon van Hermes en Afrodite.

Hermafrodiet: een individu bij wie mannelijke en vrouwelijke geslachtsklieren voorkomen. Bij zoogdieren en mensen komt dit sporadisch voor. Bij vele parasieten en aan hun plaats gebonden dieren is het vrij normaal.

Pseudo-hermafrodiet: een individu bij wie de uitwendige geslachtskenmerken niet overeenkomen met de geslachtsklieren.

Parthenon: grote marmeren tempel voor Athena-Parthenos ( d.i. de maagd), gebouwd van 447-432 v.Chr. op de Acropolis te Athene.

Parthenogenese: het verschijnsel dat niet bevruchte eicellen toch tot ontwikkeling komen en volwaardige individuen opleveren. (bij lagere diersoorten en planten.)

Parthenocarpie: het verschijnsel dat een individu zonder bevruchting vruchten draagt.

Het moge duidelijk zijn dat de suprematie van de mannelijke zaadcel een fictie is, die te maken heeft met het machodenken onder de "heren der schepping". Als er al eenzijdige voortplanting plaatsvindt, dan is dat altijd vanuit de (vrouwelijke) eicel en nooit vanuit de (mannelijke) zaadcel. De heren past in die zin wat meer bescheidenheid.

AMRUTHA, roman in het Engels
door John Wijngaards
Hoe komen wij de verouderde sexuele moraal te boven?
Het christelijk genieten van seks Veelgestelde vragen
Fantasieën Naaktheid Voorbehoedsmiddelen Schuld Homoseksualiteit Masturbatie
Nieuw focus in de Katholieke seksuele moraal/ academische bronnen


Homofilie Normaal door Ton G. M. Smits

Voorwoord

Geschiedenis

Onderzoek

Conclusies

Samenvatting

Literatuur

Genderwoorden

Teksten